دکتر حمید فراحتی

فارغ التحصیل تخصص اعصاب و روان در سال ۱۳۸۳ از دانشگاه کرمان و نزدیک به ۱۸ سال سابقه طبابت بیماران،

آنچه مرا به تخصص روانپزشکی کشاند علاقه به علوم انسانی مانند روانشناسی و فلسفه بود، و با وارد شدن به تخصص روانپزشکی علایق شخصی خود را در این‌ حوزه ها نیز به نوعی دنبال کردم، و در همان حین کارگاه هایی در زمینه NLP، رواندرمانی تحلیلی یونگ و طرحواره درمانی را گذراندم.
برای من تخصص روانپزشکی فراتر از درمان دارویی بیماران بوده و آنچه این رشته را خاص و جذاب می نماید، فهم بیشتر عملکرد مغز به عنوان عضوی که نحوه افکار احساسات و رفتار آدمی را شکل می دهد می باشد و همین نکته مرا به سمت روان درمانی سوق داد.
در ابتدا به طرحواره درمانی به عنوان فرمی از شناخت درمانی که از مکاتب درمانی دیگر مانند درمان های گشتالتی، روابط موضوعی و روان درمانی تحلیلی بسیاری از مفاهیم خود را وام می گیرد پرداختم و آنچه در این حوزه بود در حد بضاعت خود آموختم، و سپس با توجه به این که طرحواره درمانی در مفهوم سازی بسیاری اختلالات ناتوان است به سمت روان درمانی تحلیلی تمایل بیشتری پیدا نمودم.
در حال حاضر به طور تخصصی به درمان دارویی اختلالات روانپزشکی و همین طور روان درمانی با رویکرد تحلیلی می پردازم و از کار خود لذت می برم و سعی می کنم مشکلی را که بسیاری از مراجعان از آن رنج‌ می برند یعنی حس شنیده نشدن توسط پزشک را با وقت بیشتر گذاشتن برای ایشان و سعی در شنیدن آنها و نه تنها خلاصه کردن آنها در یک نسخه برای ایشان جبران کنم.

تشخیص و درمان دارویی اختلالات روانپزشکی

اختلالات روانپزشکی به طور معمول شامل اختلالات خواب، سردردهای مزمن، اختلالات اضطرابی مانند وسواس، اضطراب منتشر، خود بیمار انگاری، انواع فوبی ها، اختلالات خلقی مانند افسردگی، اختلال دیس تایمیا، انواع اختلالات دوقطبی، افسردگی پس از زایمان، اختلالات پرسونالیتی (اختلالات شخصیتی) و سایر اختلالات روانپزشکی

روان درمانگر تحلیلی

روان درمانی فردی با رویکرد تحلیلی با سابقه گذراندن ورکشاپهای متفاوت، روان درمانی تحلیلی یونگ، ان‌ال پی، روان درمانی تحلیلی با رویکرد روابط ابژه در حال حاضر تحت train و سوپرویژن، رواندرمانی گروهی با رویکرد interpersonal با سابقه ی چندین ساله ی روان درمانی گروهی

مطالب اخیر